Privacy Statement Fonzy’s

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van Fonzy’s – Maria Moratalla. In deze verklaring lees je hoe ik omga met de persoonsgegevens die ik in ons contact met jou verkrijg. Fonzy’s voldoet hiermee aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Jouw privacy is voor mij belangrijk en daarom doe ik mijn best om deze te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en om mijn dienstverlening aan jou te kunnen waarborgen, heb ik wel persoonsgegevens van je nodig. Fonzy’s verwerkt deze gegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en omdat je deze zelf aan Fonzy’s verstrekt.

Jouw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van mijn diensten;
  • Het verzenden van de Fonzy’s Krant en nieuwsbrieven;
  • Het communiceren over je bestelling en het verloop daarvan;
  • Het communiceren om de dienstverlening vorm te geven zoals bij coaching;
  • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Minderjarigen

Fonzy’s – Maria Moratalla heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. Om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden bijgehouden, is het raadzaam de onlineactiviteiten van je kinderen te monitoren. Indien er toch gegevens bij Fonzy’s terecht komen van minderjarigen, stel ik het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld zodat ik ze ook kan verwijderen.

Artikel 4: Beveiliging

Op dit moment kan via de website van Fonzy’s geen gegevensoverdracht plaatsvinden. Zodra automatisch betalen via de website wel mogelijk is, zal ik ook voor de nodige beveiliging zorgen.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Fonzy’s ontvangt gegevens op basis van jouw bezoek aan de website, bijvoorbeeld cookies. Deze gegevens gebruik ik om een beter beeld te krijgen over de vindbaarheid van de website en om de dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die je aan Fonzy’s – Maria Moratalla hebt verstrekt kun je op elk gewenst moment inzien en veranderen.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Fony’s – Maria Moratalla bewaart jouw persoonsgegevens zolang je gebruikt maakt van de diensten die je afneemt. Wanneer je je dienstverlening bij Fonzy’s eindigt, worden sommige gegevens op basis van de wettelijke termijnen bewaart. Je hebt recht op inzage van deze gegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen door een email te sturen naar info@fonzys.nl.

Artikel 8: Delen met anderen

Fonzy’s – Maria Moratalla verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is om de overeenkomst die jij en ik met elkaar sluiten uit te voeren.

Artikel 9: Telefoon- en Skypegesprekken

Telefoon- en Skypegesprekken kunnen worden opgenomen. Deze opnames worden alleen gebruikt voor coaching en het delen met jou en/of andere deelnemers aan het gesprek. De bewaartermijn van deze opnames is maximaal 6 maanden.

Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina bekendgemaakt.