Geluk is in essentie heelheid.

Essentiemiddag

Lief zijn voor jezelf is soms zo lastig.
Het is ook niet echt iets wat je van kleins af aan meekrijgt vanuit huis of school.

Met de beste bedoelingen hebben onze ouders of opvoeders ons groot gebracht. Soms waren deze intenties duidelijk en soms ook echt helemaal niet. De ervaringen die we hebben opgedaan tijdens ons leven en de overtuigingen die daaruit volgen kunnen ons op een gegeven moment belemmeren in wat we willen doen en werkelijk (willen) zijn. In de loop van de tijd gaan onze overtuigingen over hoe het leven is of moet zijn ons gedrag bepalen. De manier waarop we naar onszelf, de ander en het leven kijken bepaalt wie we zijn. Het probleem is niet zozeer de overtuigingen, maar eerder dat deze onbewust zijn.

Hieronder staat een kort rijtje met vragen. Wanneer je jezelf in een van deze vragen herkent, ga dan na welke onbewuste overtuiging in jou hieraan ten grondslag ligt.  Wanneer je deze duidelijk hebt, kun je deze onderzoeken naar de waarde en waarheid ervan in het hier en nu. Door hier zo naar te kijken kun je een keuze maken of deze overtuiging je nu nog dient en deze indien je dat wenst veranderen.

  • Ben je meestal bezig om voor een andere(n) te zorgen en vergeet je je zelf?
  • Heb je leuke plannen, maar komen die niet van de grond?
  • Ervaar je een gevoel van gemis, terwijl je eigenlijk best tevreden bent met alles wat je hebt?
  • Voel je je regelmatig schuldig?
  • Voel je je eenzaam terwijl je niet alleen bent?
  • Durf je om hulp te vragen als je die nodig hebt?
  • Kun je je wensen en mening uitspreken of houdt je dat meestal voor jezelf?
  • Voel je schaamte over wie je bent of wat je kunt?
  • Ben je op zoek naar antwoorden waarvan je de vragen nog niet kent?

Dit rijtje is bij lange na niet volledig. Er zijn zoveel thema’s die in ons leven kunnen spelen als mensen op de aarde. Zit er geen vraag tussen waarin jij je herkent, ga dan na hoe je jouw thema kunt vertalen in een vraag en ga dan op zoek naar de onderliggende onbewuste overtuiging.

Een voorbeeld over mezelf. Ik ben bang voor de tandarts geweest. Echt zo bang dat ik zomaar een paar jaar kon overslaan met naar de tandarts te gaan. Ik ging pas als ik niet meer kon functioneren van de kiespijn. Tot ik ging kijken naar waar die angst vandaan kwam. Het was tijdens een behandeling waarbij ik verdoving had moeten krijgen en die niet kreeg. Nu als ik naar de tandarts ga spreek ik mezelf toe. En zeg ik tegen mezelf als ik behandeld moet worden en het gaat pijn doen, dan vraag ik om verdoving. Grappig is dat ik nu vaker naar de tandarts ga en bijna nooit meer een behandeling nodig heb, anders dan voor onderhoud. Ik heb wel een slecht gebit opgelopen door mijn jarenlange angst voor de tandarts ;-)

Lief zijn voor jezelf gaat over kijken naar wat er in je leven speelt zonder oordeel. Jezelf niet afdoen als een watje bijvoorbeeld omdat je niet naar de tandarts durft te gaan. Maar ook de tandarts niet afdoen als een boeman. Dit wil niet zeggen dat je alles goed moet vinden wat niet okay is voor jou. Het gaat over met een open hart kunnen kijken naar wat er is, zonder oordeel of verwijt. Over de deur openen van je hart en intuïtie en daarmee het leven voor je zelf.

Nu is het kijken naar gedragspatronen en de overtuigingen die daaraan ten grondslag liggen niet altijd zo simpel als in mijn voorbeeld.  De overtuigingen die we aan de hand van onze ervaringen hebben aangenomen zijn er om onze kwetsbaarheid en pijn te beschermen. Daarlangs gaan kan moeilijk zijn en bovendien hebben we deze zo toegedekt dat ze moeilijk toegankelijk zijn.

Heb je thema’s in je leven waar je tegenaan loopt en wil je daar een stap in zetten, dan ben je van harte welkom op een essentiemiddag.

Tijdens deze middag gaan we, uit liefde voor jezelf, kijken naar belemmeringen of overtuigingen die je ervan weerhouden een volgende stap te zetten in de door jou gewenste richting. Of je nu vastloopt op je werk, of in relaties met anderen, of in het communiceren met dieren, tijdens deze middag ben je welkom met het thema dat jij inbrengt. Je bent welkom in een besloten en veilige ruimte om te zijn wie je bent, met jouw vraag. We gaan werken met opstellingen (systemisch werk) om zo dieper te kunnen inzoomen in waar het werkelijk om gaat. Kijk hier voor meer info en de data. 

 Systemisch werk is een manier van werken waarbij we gebruik maken van alle informatie die voor handen is in ons eigen lichaam en in het veld om ons heen. Ons lichaam weet alles, alle informatie ligt erin besloten. Door gebruik te maken van onze gave tot gewaarwording kunnen we informatie uit ons onderbewuste, over ons zelf en anderen aanwezige, boven water krijgen. Je weet zelf als geen ander waar het dan voor jou over gaat. Het geeft je de kans om op een nieuwe manier, die je beter dient, naar jezelf en anderen te kijken. En … het houdt de deur open voor je intuïtie!