Dierencommunicatie

Mensen en dieren hebben zich altijd tot elkaar verhouden. Er zijn prachtige voorbeelden van respectvolle relaties tussen mens en dier vanuit het verre verleden. Indianen communiceerden voor de jacht met hun prooi, ze jaagden alleen wat ze nodig hadden en dankten ook hun prooi voor hun offer. Hun relatie met dieren was niet alleen fysiek om te overleven, maar ook spiritueel voor kracht en wijsheid. Hoewel we deze diepe verbinding met dieren in de loop van de tijd steeds meer uit het oog zijn verloren, verheugen we ons nu in een tijd van meer bewustzijn en hebben steeds meer mensen de wens om zich weer te verbinden met de dieren en de natuur.

Dieren vinden het prettig om informatie aan hun mensgezel te geven om het welzijn van de mens te verbeteren, hun affectie te tonen en hun eventuele zorgen te uiten. Met dieren communiceren is waardevol omdat we door wederzijds begrip meer harmonie creëren in het leven. Door ons te verbinden met onze intuïtie kunnen we (weer) de betekenisvolle boodschappen horen van de dieren om ons heen en in de natuur. Dieren krijgen zo de kans hun stem te laten horen. De boodschappen die zij aan ons geven kunnen ons versteld doen staan. Ze getuigen van een wijsheid die eigenlijk alleen kan voortkomen uit hun verbinding met liefde en compassie. De verbinding met elkaar ontstaat door en in liefde. Er is geen sterkere energie dan liefde. Alles wat liefde en aandacht krijgt groeit en bloeit.

Wil jij de verbinding met jouw dier verdiepen en versterken? Wil jij graag begrijpen wat jouw dier je wilt vertellen? Op de volgende pagina’s lees je hoe het werkt, wat de mogelijkheden zijn en hoe je contact met mij kunt opnemen.

Een van de mooiste dingen in het leven is vertrouwen krijgen. Wanneer een dier zijn of haar vertrouwen aan je schenkt is dit naast bijzonder een heel groot geschenk.

Wil je weten wat je dier je wil vertellen? Ik wil graag voor jou met je dier in gesprek gaan. Klik hier voor meer informatie.