Lees hier mijn blogs en verhalen.

“Stories are powerful because they transport us into other people’s worlds. But, in doing that, they change the way our brains work and potentially change our brain chemistry – and that’s what it means to be a sociale creature.”  - Paul J. Zak


11 redenen waardoor je niet met dieren kan communiceren

Regelmatig kom ik mensen tegen in mijn praktijk, maar ook daarbuiten die bezig zijn met een cursus of opleiding communiceren met dieren of deze hebben gevolgd, maar nog niet zeker zijn van hun communicatie vaardigheden. Ze willen heel graag met en voor dieren werken, maar durven het niet omdat ze niet zeker genoeg zijn van zichzelf. Dat is best jammer, want ik weet dat deze mensen minsten zo goed als ik met dieren kunnen communiceren, maar dat ze te maken hebben met blinde vlekjes waardoor ze aan zichzelf gaan twijfelen. Voor hen, maar ook voor iedereen die in de toekomst een cursus of opleiding hierin wilt volgen, heb ik hier een lijstje gemaakt van zaken waar je tegenaan kan lopen


 Je bent niet gewend om naar je intuïtie te luisteren:

intuïtie hebben we allemaal, we horen niet altijd bewust wat het ons zegt. Soms heb je het gevoel dat je een keuze moet maken, zonder daar een aanwijsbare reden voor te hebben. Wanneer je vanuit je ratio naar die keuze kijkt, zal je eerder geneigd zijn de keuze te maken op basis van argumenten. Intuïtief een keuze maken is vaak eng en als je dat niet oefent ook iets wat je niet ervaart en dus niet vertrouwt.


 Je bent je niet bewust van je waarden en normen: Klinkt gek misschien, maar onze normen en waarden bepalen voor een groot deel hoe wij de werkelijkheid zien. Wanneer iets niet tastbaar genoeg voor je is, zal je normen en waardesysteem je vertellen dat het niet goed is omdat het niet klopt met wat je kan verwachten. Je intuïtie is als het ware niet tastbaar genoeg voor je waarden en normensysteem en wordt om die reden niet gezien.


 Je denkt dat je jouw gedachten en emoties bent:

Wanneer je verdriet voelt, ben je snel geneigd te denken dat je verdrietig bent. Klinkt logisch toch? Maar wat wij denken en voelen, zijn ook keuzes. Onbewuste keuzes vaak, maar wel keuzes. Je kan er dus ook voor kiezen om anders te denken en je zelfs anders te voelen. Met andere woorden, je bent niet je gedachten of emoties. Je hebt gedachten en emoties. De rust vinden om je intuïtie de ruimte te geven, lukt minder goed wanneer je ervan uitgaat dat je bent wat je voelt en denkt.


 Je bent je niet bewust van je oude belemmerende overtuigingen:

Als kind ben je afhankelijk voor je overleving van je opvoeders. Zij zijn dan ook van grote invloed op wat je leert over de wereld. Wanneer je opvoeders je bijvoorbeeld bijbrengen dat je altijd je best moet doen, zal je dat in je latere leven steeds met je meedragen. Gevolg is dat je dan altijd bezig bent je best te doen, ook met het communiceren met dieren. En wanneer is het dan genoeg? Daarnaast is je best doen een intern dialoog, ruis om je intuïtie te horen.


 Je bent bang dat mensen er ‘iets’ van vinden:

Communiceren met dieren is voor de meeste mensen vaag. Het wordt dan ook gezien als zweverig, omdat men het niet kan verklaren en bewijzen. Dit kan ertoe bijdragen dat je liever niet zegt wat je doet, bang dat mensen je erop zullen afwijzen. Dit is dan tegelijk ook weer een signaal aan jezelf dat bevestigd dat je het niet kan.


 Je bent emotioneel betrokken:

Wanneer je emotioneel betrokken bent bij een dier, het meest een dier waar je zelf mee woont, ontnemen emoties je het zicht. De emoties zijn dan zo sterk dat je niet kan horen wat de ander zegt. Dit is ook zo in gesprekken met mensen. Let maar eens op, hoe goed hoor jij wat een ander zegt om je te troosten of kalmeren, als je heel verdrietig bent of boos?


 Je wilt zo graag, dat het moet:

Moeten is een verlammende boodschap. Alleen al door te denken ‘ik moet, ik moet’ leg je al je zintuigen stil. Hoe wil je dan nog informatie verwerken?


 Je staat niet volledig in contact met jezelf:

Het contact maken met een ander, begint altijd met het in contact zijn met jezelf. Je kan de beweging van contact maken, niet anders maken dan vanuit jezelf. Wanneer je niet helemaal bij jezelf bent, kan je dus ook niet alle informatie die je krijgt bewust ontvangen.


 Je wilt gelijk bewijzen zien:

Ah, ja deze is ook lastig! Je wilt iets wat niet tastbaar is, tastbaar maken. Je wilt gelijk een reactie zien, anders klopt het niet. Wat je doet is als het ware een verwachting neerzetten van hoe het moet gaan. Moet, inderdaad en dat gaat meestal niet samen met intuïtief communiceren. Verbaal gezien ontstaat er vaak miscommunicatie wanneer je van te voren vastlegt wat je wilt aantreffen. Onbegrip en ongeloof zijn dan ook vaak het gevolg.


 Je wilt alles verklaren:

Sommige dingen laten zich niet verklaren in dit leven. Het is dan een kwestie van weten of geloven. Wanneer je graag de controle hebt over allerlei zaken, zal je hier tegenaan lopen. Intuïtie laat zich niet verklaren, het is.


 Je kan de stilte in jezelf nog niet vinden:

Het mooie van intuïtief communiceren met dieren is dat het je uitnodigt om naar jouw stilte te gaan, om vanuit daar de dieren te horen. Je stilte ligt in je hart, in de kern van wie je werkelijk bent en wat jij werkelijk wilt en wenst. Wanneer je niet in staat bent om gedachten, emoties, waarden en normen te zien als iets wat je hebt in plaats van dat je ze bent, is het nooit stil genoeg om de subtiele boodschappen uit het intuïtief communiceren met dieren te ontvangen.


 Het goede nieuws is dat je intuïtief communiceren met dieren kunt leren, puur omdat jij ook intuïtief bent. En dat je door het leren communiceren met dieren, meer ruimte geeft aan je intuïtie en dichterbij komt bij wie je werkelijk bent, win win dus!


Meer weten? Stuur een mail naar info@fonzys.nl