Lees hier mijn blogs en verhalen.

“Stories are powerful because they transport us into other people’s worlds. But, in doing that, they change the way our brains work and potentially change our brain chemistry – and that’s what it means to be a sociale creature.”  - Paul J. Zak


Contact maken, hoe doe jij dat?

Iedere dag maken we contact bewust en onbewust met anderen om ons heen, collega’s op het werk, mensen op straat, buren, vrienden, personeel in de winkel, met de natuur en met de dieren om ons heen. Alleen al door er te zijn, ben jij een bron van informatie voor een ander en alleen al doordat een ander er is, is dit een bron van informatie voor jou.

Je komt iemand tegen, willekeurig op welke plek, en je hebt gelijk een beeld. Soms is dat beeld scherp en weet je er gelijk van alles over te vertellen. Soms is dat beeld vaag en breng je de informatie onder in een algemene noemer: 'vreemd', 'leuk', 'wat een haast' enz.

Wanneer je een bekende tegenkomt vraag je:” Hoe gaat het met je?” Vaak krijg je dan als antwoord:” Ja, goed en met jou?” Jij geeft aan dat het ook goed gaat met jou en jullie gaan vervolgens door met het volgende onderwerp dat aan de orde komt.

We spreken hier over contact. Maar is dit echt contact?

Echt contact maken met een ander, begint bij het contact maken met jezelf.

Misschien heb je op de automatische piloot de eerste vraag gesteld:” Hoe gaat het met je?” En als reflex op het antwoord dat kwam jouw antwoord gegeven:” Ja, ook goed!” Zowel de vraag als het antwoord, zijn een soort seintje geworden om een gesprek aan te knopen, zonder enige betekenis. Na het gesprek loop je door en begint het piekeren over een probleem dat je bezig houdt weer van voor af aan.

Heb je dan echt contact gehad? Heb je misschien niet een kans gemist om vanuit het contact met jezelf, daar waar je overdenkingen plaatsvinden, te vragen om een luisterend oor of misschien zelfs om hulp of raad?

Stel nu dat, iemand je om hulp vraagt bij een probleem, die jij ook kent. Wanneer je dan naar je eigen ervaring gaat, die vergelijkbaar is met het probleem van de vraagsteller om vanuit die plek, die ervaring en dat gevoel, een antwoord te geven; dan pas heb je echt contact! De vraagsteller zal ervaren dat jij spreekt uit je eigen ervaring en zal zich openstellen om het antwoord echt te horen. Jullie kunnen met elkaar, intiem, van hart tot hart spreken.

Met dieren communiceren is contact maken van hart tot hart.

Wij mensen zijn vaak geneigd onze kwetsbaarheid te verhullen in laagjes van ontkenning, angst of luchtigheid. Deze laagjes vormen een obstakel wanneer we echt contact willen maken. Contact maken waarbij je weet en voelt, dat je er mag zijn met alles wat er is: je angsten en onzekerheden, de mooi en minder mooie ervaringen die je hebt opgedaan, de foutjes die je misschien ooit hebt gemaakt en met alles waar je vandaan komt.

Wanneer je vanuit je hart wilt spreken en ook in je hart wilt ontvangen, mag je jezelf van deze laagjes ontdoen. En dat is nu het mooie van communiceren met dieren: je leert door de communicatie met dieren en van de dieren zelf, welke laagjes slechts bedekking zijn van jouw ware zelf!

Leren communiceren met dieren is niet alleen de taal van dieren leren, maar de taal van het hart. Wil je die leren spreken, mag je eerst je authentieke zelf weerzien!